Wycena przedsiębiorstw, spółek Wrocław

Wycena Przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw, spółek Wrocław

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wycena przedsiębiorstw - spółek Wrocław

Wycena WNiP

Wycena przedsiębiorstw | Spółek Wrocław

Wyceny Specjalistyczne

Cele wyceny przedsiębiorstw

  • Dla potrzeb kupna - sprzedaży
  • Dla potrzeb podatkowych
  • Aport
  • Dla potrzeb informacyjnych
  • Dla potrzeb odszkodowawczych
  • IPO

Metody

Wycena przedsiębiorstw i spółek

Wycena przedsiębiorstw i spółek umożliwia zobrazowanie rzeczywistej wartości firmy. Dzięki rzetelnej i kompleksowej analizie można bardzo precyzyjnie określić wszystkie parametry: nieruchomości, rentowność, kapitał ludzki, know-how i wiele innych czynników. Szczegółowa wycena spółek lub przedsiębiorstw ma niezwykle istotne znaczenie przy sprzedaży, fuzji czy dla celów podatkowych.

W naszej działalności stawiamy przede wszystkim na pełną rzetelność i terminowość. Pracujemy w oparciu o różne metody: dochodowe, majątkowe, porównawcze, zawsze wybierając najbardziej optymalną dla danego przypadku.

Wyceniając przedsiębiorstwa i spółki bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, mające wpływ na ich realną wartość.

Głównym obszarem naszej działalności w ramach wyceny przedsiębiorstw i spółek jest Wrocław, lecz chętnie wykroczymy poza jego granice, oferując profesjonalną pomoc. Serdecznie zapraszamy do współpracy!